Dvoustupňový pístový kompresor

Jzed (OK1ZED)
http://sweb.cz/ok1zed/

  Dopravované množství: - 40 m 3 / h, ( 11,11 l /s ) vzduchu
Výtlak: - 2,1 MPa, ( 21 Bar )
P ind.: - 0,15 MPa
Otáčky (n): - 500 1/min, ( 8,33 1/s )
Příkon motoru: - 6 kW

zadání a výpočet:

p vst.: 1 Bar ;   p výst.: 21 Bar ;   množ.: 11,11 l / s ;   kompr. poměr ( π ): = 4,6

n: 500 1/min = 8,33 1/s ;   stř. r. pístu Cs = 3 m /s ;   celk. účinnost η: ~ 75%, ( 0,75)

Cs = 2 · L · n ;        L (zdvih) = Cs / 2 / n   =   0,180 m ;           zdvih L = 180 (mm)


1.stupeň
  S 1. pístu: 11,11 / 1,8 / n / η = 1 dm2 S pístu 1. st.: 100 cm2    
  Ø pístu 1. st.:     = 1,13 dm Ø 1. válce: 113 (mm)    
objem ( V ) 1. válce: ~ 1 800 ccm   tlak: 0,46 MPa    

2.stupeň   zdvih:   L = 180    
  S 2. pístu:   S 1.píst / π   →   1 / 4,6 = 0,22 dm2 S 2. pístu: 22 cm2    
  Ø 2. pístu:     = 0,523 dm Ø 2. válce: 53 (mm)    
objem ( V ) 2. válce: ~ 396 ccm   výstupní tlak: 2,1 MPa    

Sací potrubí Rychlost vzduchu v sacím potrubí: do 10 m / s    
  S 1. pístu · Cs = S potr. · v potr.    
  0,01 m2 · 3 = -- // -- · 10 m /s   → S potr.: 0,01 · 3 / 10 = 0,003 m2   = 30cm2    
  Ø sac. potr:     =   6,2 cm volím větší Ø sacího potrubí: 66 (mm)    

Výkon (příkon)

Grafické znázornění práce jednoho stupně kompresoru.

1   →   2 komprese  
2   →   3 výtlak 2 - bod otevření výtlačného ventilu
3   →   4 expanze  
4   →   1 sání 4 - bod otevření sacího ventilu


  pozn.: číselné hodnoty p a V jsou pouze "stupnice", p1 = p sací, p8 = 0,46 Mpa u 1.st.,
(2,1 Mpa u 2.st.), p ind.(0,15 MPa) je někde okolo hodnoty p2.


Pwr 1. st:   p ind. · objem (V) · n (1/s)

0,15 MPa · 1,8 dm3 · 8,33 = 2,25 kW  
Pwr celk.: 2 · 2,25  =  4,5 kW    
Pwr motoru ( η = 0,85 ) : 4,5 / 0,85 = 5,3 kW   → 6 kW  

Řemenový převod : 2 - 3 × řemen 22 × 14 ( C ), řemenice na kompresoru: Ø 300 – 400

Motor : 710 ot./min / 6 kW převod do pomala i= 1,42
  940 ot./min / 6 kW -- // -- i = 1,88


    © Jzed 22.2.2007