J. Sedláček © Jzed
16.12.2005, pu.: 2008
      St. tech. - Písemná práce I.
3. čelisťový soustružnický přípravek.

Výpočet upínací síly na 3. čelisťovém přípravku při soustružení oceli 14 220.
  (mez pevnosti Rm - 785 MPa, řezný odpor p - 3180 MPa)
Řezné podmínky: ř. rychl. - 61 m/min, posuv - 0,5 mm/ot, hl. třísky - 2,5 mm.
  Soustružit Ø 85 v délce 56. Polotovar je upnutý za Ø 120.
  Smykové tření mezi čelistí a obrobkem f - 0,12.
  Účinnost utahovacích šroubů a vedení čelistí: η = 0,25 (ztráty 75 %).

Otáčky: 220 ot/min, při v - 61 m/min na Ø 88.   Čas obrábění v délce 56 : ~ 31 sec.
 
1) řezná síla Fz = S · p   ( plocha třísky [mm2] · řez. odpor [MPa] ).
    Tříska - S = 2,5 · 0,5 = 1,25 mm2 ;  Fz = 1,25 · 3180 = 3975 N

    Kr. moment (Mřez) - R 44 · Fz = 176 kNmm = 176 Nm


Fz = 4 kN

Mk = 176 Nm

2) síla Ft na Ø 120 (R 60) = Mk / 60 = 2,93 kN   ~   3 kN

    Fu =     bezp. souč. -  3 · Mk    =>      176       =   24,44 kN
                    3 čelisti  -  3 · R · f         60 · 0,12

Ft = 3 kN

Fu = 25 kN

3) Ovl. šroub čelisti: M 10 x 1 - tř. pevnosti 12.9 ( ~ 40 kN ).
Ovl. šroub
M 10 x 1 - 12.9
4) Utah. moment šroubu: Mu =  Fu · t    =>     25 · 1      =  15,9 Nm
                                                  2 π η        2 π · 0,25

Ovládací síla Fo na páce (klíči) délky 180 mm - Mu / 0,18 = 88,88 N

Mu = 16 Nm


Fo = 89 N

Axiální síla působící ve směru posuvu je zohledněna zaokrouhlením výsledných hodnot nahoru
a rezervou v utahovacím momentu šroubů.