Jzed Hřídele, kola & etc, zjednodušené výpočty.

Síla, výkon, kroutící moment.

Pwr  =  F · v  =  F · πD n  =  Mk · ω   [W; N; m/s; m; 1/s; Nm]   (vobv. = πD n)

Mk   =  F · r  =  Pwr /ω   [Nm; N; m; W; -]   (ω = 2π n)
Trakční hřídele.
k: trakční součinitel (2 ÷ 4) podle druhu zatížení.
τDk: snížené napětí v krutu [MPa] dle tab., pro obyč. ocel ~ 25.
Jednoduché ozubené kolo normálné s přímými zuby.

b: šířka kola [mm] = (10 ÷ 30) · m

modul m  =  ha  =  d / z
Hlava zubu ha   =   m
Ø roztečné d   =   z · m
Ø hlavové da = (z + 2) · m
Ø patní df  =  (z - 2,5) · m
Výška zubu h  =  2,25 · m
Pata zubu hf   =  1,25 · m
Rozteč P ( t )  =   π · m
Šířka zubu s  =   P / 2
Mezera e  =   P / 2


související doc.:   Jeřáb   Spojka11kW   & etc ^ up ^

  2007 © Jzed 3.I.2008