ROZVOD ELEKTŘINY             zpět na : Elektrárny

Střídavý proud má velkou výhodu.
V transformátorech lze totiž zvýšit jeho napětí, a tím předejít ztrátám způsobeným odporem vodiče při rozvádění elektřiny na velké vzdálenosti. Elektřina vyrobená v generátoru má napětí 10 -15 kV podle velikosti generátoru. Vede se do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí. U většiny velkých elektráren je to 420 kV. Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do přenosové soustavy VVN (velmi vysoké napětí). Z VVN se el. energie transformuje na nižší napětí v transformačních stanicích, které tvoří spojovací článek mezi přenosovou a distribuční soustavou.


linka VVN 420 kV od elektrárny Tušimice II.  

Hlavní distribuční sítě mají převážně napětí 115 kV, další úroveň tvoří sítě 23 kV. Někde ještě dožívají sítě 35 kV a 10 kV. Ke konečnému spotřebiteli je VN 23 kV transformováno na nízké napětí ( NN ) 3 × 400 / 230 V ~ .

Kromě elektrické energie přenáší rozvodná síť současně signály dálkového ovládání, pro ovládání rozvoden, bezobslužných elektráren a zapínání a vypínání nejrůznějších spotřebičů, např. tzv. noční proud.

Transformátory mění střídavý proud o určitém napětí na střídavý proud o jiném napětí. Mohou jej zvyšovat, nebo snižovat. Transformační poměr je dán poměrem počtu závitů primární a sekundární cívky:


 

k = N1 / N2 = U1 / U2 [N - poč. závitů cívek; U - napětí]
Proud se transformuje opačně: N1 / N2 = I 2 / I 1
Průřez železového jádra je závislý na přenášeném výkonu (Pp)(hrubý výpočet): S Fe = ²√Pp [cm2; VA]
Počet závitů vinutí: N = 45U / S Fe [-; V; cm2] nebo také:
Počet závitů na 1V: N1V = 45 / S Fe [-; -; cm2]
Proudová hustota ve vinutí se volí: 2 - 3 A / mm2 Dále je potřeba započíst ~ 5 - 10% ztrát o které se upraví tr. poměr a které se projeví jako oteplení vinutí a jádra. K tomu se musí navrhnout odpovídající chlazení. Výpočty zde uvedené jsou zjednodušené pro hrubý návrh. Dobře navržený a sestavený transformátor by měl mít účinnost ~ 95%. Malé transformátorky mají účinnost 90 - 95%. Velké transformátory v rozvodnách VN dosahují účinnosti až 98%.


Přenosová síť 420 a 230 kV ČR
Přenosová síť 420 a 230 kV České republiky

^ top ^    


 2004 Jzed & energyweb / last up: 20.VI.2006