ZÁŘIVÁ ENERGIE                 zpět na : Elektrárny


Zářivá energie
se projevuje jako elektromagnetické vlny nejrůznějších vlnových délek od centimetrových mikrovln přes infračervené, viditelné a ultrafialové záření až po tvrdé záření kosmické. Podle energetického a biologického účinku je využíváme k nejrůznějším úkolům. Sluneční záření, které na naší planetu přenáší životodárnou energii (na osvětlený m2 dopadá výkon přibližně 1 kW), dokáží s příznivou účinností 60 - 90 % přímo využít zejména solární tepelné kolektory. Slouží k ohřívání užitkové vody, vyhřívání bazénů nebo k ohřívání vzduchu v sušárnách dřeva a píce. Naproti tomu solární fotovoltaické články, obvykle v podobě panelů na křemíkové bázi, dosahují jen ve špičkových výrobcích ( např. napájení družic ) účinnosti blížící se k 20 %. Praktická účinnost je ale poloviční, a proto různé prestižní programy, jako např. "Sto tisíc solárních střech", jak v Německu, tak v Japonsku zcela zklamaly. Sluneční energie, jako primární energie je uložena ve všech palivech, uhlí, zemním oleji a plynu a ve veškeré živé i neživé hmotě. Bez Slunce a jeho zářivé energie, by nebylo planety Země a života na ní.

  Sluneční elektrárna Dukovany

Sluneční elektrárna o výkonu 10 kW, celkem 100 m2 účinné plochy , tvořené 200 panely fotovoltaických, monokrystalických křemíkových článků, špičkový výkon je 55 W /čl., optimální napětí 17,5 V /čl.
Sluneční elektrárna byla od r.1997 do r.2002 součástí komplexu větrných elektráren v lokalitě Mravenečník .

Elektrárna slouží jako experimentální a demonstrační ve spojení s informačním střediskem jaderné elektrárny Dukovany.

  LASER

  Zvláštním případem využití zářivé energie jsou lasery, vynalezené roku 1960. Jsou založeny na tzv. stimulované emisi kvantových přeskoků elektronů v nejrůznějších látkách. Nejvíce jsou rozšířeny lasery rubínové, polovodičové a plynové, k "laserování" lze využít i nejrůznější jiné materiály a formy energie. Paprsek fotonů, které laser vysílá plynule nebo v pulzech dokáže energii mimořádně zkoncentrovat a dá se přesně ovládat. Stává se neopotřebitelným a univerzálně použitelným nástrojem technologů (řeže, propaluje nebo svařuje i nejtvrdší materiály), chirurgům nahrazuje skalpel, dokáže přenášet velké množství informací (optické spoje).

^ top ^    


  © 2004  Jzed & energyweb & ČEZ