Jzed ELEKTRÁRNY
Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách, k čemu taková energie dobrá jest, snad každý ví.
V klasických tepelných elektrárnách se v kotli vyvíjí z vody přehřátá pára, která roztáčí turbínu,
ta pohání alternátor, který vyrábí elektrickou energii, jež je odváděna vedením vysokého napětí.V tepelných elektrárnách se v kotli spaluje fosilní palivo, většinou hnědé uhlí, nebo topný olej, mazut, zemní plyn, nebo se tepelná energie získává štěpením atomů.

Jaderné elektrárny
jsou také tepelnými elektrárnami a od elektráren na fosilní paliva se liší tím, že mají místo parního kotle reaktor, v němž v jaderném palivu probíhá řízená řetězová štěpná reakce. Palivem bývá přírodní uran obohacený izotopem U235 nebo plutonium.

Vodní elektrárny pohání voda z řek. Vodní turbíny lze spustit během několika minut.
Vodní energii, která je okamžitě k dispozici, lze proto jednoduše využít při náhlém zvýšení poptávky po elektrické energii. Vodní elektrárny nejsou tak složité jako elektrárny tepelné, lze je ovládat i dálkově a k obsluze stačí méně zaměstnanců. Vhodně doplňují tepelné elektrárny v elektrizační soustavě. Nevýhodou je, že mohou stát pouze tam, kde je dostatečný spád vody, nebo kde lze v nádrži zadržet dostatečné množství vody.

^ top ^  

Ve světě pracují i sluneční a větrné elektrárny, ale zatím jen v malém množství, protože sluneční a větrnou energii ještě nedokážeme dostatečně účelně využít. Sluneční a větrné elektrárny k výrobě určitého množství energie potřebují nesrovnatelně více prostoru než klasické elektrárny. Na některých vhodných místech se stavějí geotermální elektrárny, které využívají tepla z nitra Země. Mnohem více energie z hmoty by bylo možné získat pomocí jaderné fúze. Je to energetický zdroj budoucnosti, ale i zde bude fúze jen zdrojem tepla, které se na elektřinu přemění až po několikeré přeměně, na jejímž konci stojí elektrický stroj - generátor.

Jak pracuje: tepelná - jaderná - vodní - sluneční  elektrárna.

Srovnávací tabulky elektráren.

2004 © Jzed & simopt / lu.: 2008 / code:utf-8